Baso ustiapenerako enkante publikoa

  • 19 Oct 2022
  • Areso Udala

 

 

Aresoko Udalak, 2022ko irailaren 30ean egindako osoko bilkuran, Merku, Atxulegi, Otaberro, Elu­tseder eta Urteaga parajeen ustiapenaren aprobetxamendurako enkantearen prozedurari hasiera ematea onetsi zuen, 2022ko urriaren 4an Diario de Noticias egunkarian eta urriaren 18ko 206. NAO-n argitaratu zen iragarkia.

Enkantea eta ustiapena arautuko duten oinarrien 5. oinarriaren arabera, enkatea hura iragartzen duen iragarkia NAOn argitaratu eta ondorengo egunetik hasita 20 egun naturalean ospatuko da, arratsaldeko 15:00etan. Beraz, Merku, Atxulegi, Otaberro, Elu­tseder eta Urteaga parajeen ustiapenaren aprobetxamendurako enkantea 2022ko azaroaren 7an, 15:00etan Aresoko Udalan ospatuko da.

Eskaintzak aurkezteko epea enkantea ospatu baino 30 minutu lehenago bukatuko da.

Informazioa zabaldu nahi izanez gero: areso@areso.eus

2022ko azaroaren 7an 14:35ak direnean, eskaintzarik aurkeztu ez dela konprobatu da eta enkantea HUTSA utzi da.

Kontratazio mahaiak bigarren enkantera deitzen du, %10eko beherapenarekin, hau da 39.067,26 eurotan.

Bigarren enkantea 2022ko azaroak 28an, arratsaldeko 15:00etan egingo da, Aresoko Udaleko Osoko bilkuren aretoan. Eskaintzak aurkezteko epea 2022ko azaroaren 28an, arratsaldeko 14:30etan bukatuko da.

2022ko azaroaren 28an 14:35ak direnean, eskaintzarik aurkeztu ez dela konprobatu da eta enkantea HUTSA utzi da.

 

ENKANTEA

 


El Pleno del Ayuntamiento de Areso, en la sesión celebrada el 30 de septiembre de 2022, aprobó dar inicio al procedimiento para la subasta del aprovechamiento de los parajes de Merku, Atxulegi, Otaberro, Elutseder y Urteaga. Este anuncio se publicó el día 4 de octubre de 2022 en Diario de Noticias de Navarra, y el día 18 de octubre de 2022 en el BON, nº 206.

En cumplimiento de lo establecido en la base 5ª de los Pliegos Administrativos que regirán la subasta y posterior aprovechamiento, la subasta se celebrará a las 15:00 horas del 20º día natural tras la publicación del anuncio en el BON. Es decir, la subasta se celebrará a las 15:00 horas del próximo 7 de noviembre de 2022, en el Ayuntamiento de Areso.

El plazo de presentación de ofertas será hasta 30 minutos antes de la hora de celebración de la subasta.

Más información: areso@areso.eus

Siendo las 14:35 horas del día 7 de noviembre de 2022, se comprueba que no se ha presentado ninguna oferta y se deja DESIERTA la subasta.

La mesa de contratación convoca la segunda subasta con una rebaja del 10%, es decir, 39.067,26 euros.

La segunda subasta se celebrará el día 28 de noviembre de 2022, a las 15:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El plazo de presentación de ofertas finalizará el 28 de noviembre de 2022 a las 14:30 horas.

Siendo las 14:35 horas del día 28 de noviembre de 2022, se comprueba que no se ha presentado ninguna oferta y se deja DESIERTA la subasta.

 

Plegu Advoa - 2022

Descargar (DOCX, 111KB)

2022.07.04 PLEGU TEKNIKOAK NG

Haz un comentario