Baso ustiapenerako enkante publikoa

  • 23 Jun 2023
  • Areso Udala

 

 

Bigarren enkantea 2022ko azaroak 28an, arratsaldeko 15:00etan egin zen eta 14:35ean eskaintzarik aurkeztu ez zela konprobatzean, enkantea HUTSA utzi zen.

Kontratazio mahaiak hirugarren enkantera deitzen du, %20eko beherapenarekin, hau da 34.726,46 eurotan.

Hirugarren enkantea 2023ko ekainak 30ean, arratsaldeko 15:00etan egingo da, Aresoko Udaleko Osoko bilkuren aretoan. Eskaintzak aurkezteko epea 2023ko ekainaren 30ean, arratsaldeko 14:30etan bukatuko da.

PLEGU ADMINISTRATIBOA

PLEGU TEKNIKOA

____________________________________

La segunda subasta se celebraó el día 28 de noviembre de 2022, siendo las 14:35 horas, se comprueba que no se presentó ninguna oferta y se dejó DESIERTA la subasta.

La mesa de contratación convoca la tercera subasta con una rebaja del 20%, es decir, 34.726,46 euros.

La tercera subasta se celebrará el día 30 de junio de 2023, a las 15:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El plazo de presentación de ofertas finalizará el 30 de junio de 2023 a las 14:30 horas.

Haz un comentario